window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

25 юни – ден на моряка


На 25 юни отбелязваме Международния ден на моряците.


Едва ли има човек, който се съмнява в ключовата роля, която играе морският транспорт в развитието на световната търговия. Човешкият фактор е жизненоважна част от морския транспорт, без която той е немислим.


Няма да е преувеличено да кажем, че без моряци в половината свят търговията би замряла, а другата половина – би гладувала до смърт.


Независимо от наблюдавания през последните години в световен мащаб спад на интереса към морската професия, тя продължава да е вълнуваща и носеща удовлетворение кариера, която може да отведе човека навсякъде, както в географско измерение, така и по отношение на многобройните възможности за работа, които тази професия предоставя.


Професията моряк е паспорт към голямото многообразие на работа и на брега, за която опитът на море е безценен.


На проведената под егидата на Международната морска организация (ИМО) през м. юни 2010 година в Манила, Филипините Конференция на държавите, страни по Международната конвенция вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., известна като Конвенцията STCW, с пълно мнозинство е одобрена и приета резолюция за обявяването на 25 юни за Ден на моряка.


Денят е специално избран, тъй като именно на този ден Дипломатическата конференция приема ревизията на Конвенцията STCW и Кодекса към нея.
bottom of page