window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

22 октомври – Световен ден на заекващите хора


Заекването е разстройство на речта, което засяга 1% от световното население или казано по друг начин – 60 млн. деца, тийнейджъри и възрастни. Проблемът се среща 4 пъти повече при мъжете, отколкото при жените.


20% от децата преминават през подобен стадий на развитие, в който имат проблеми със заекването – достатъчно сериозни, за да бъдат взети предвид от родителите им.


Темата коментира логопедът Нина Йорданова, представител на България в Европейския комитет по логопедия.


“В световен план не се отчитат особени промени по отношение на наблюдаването на заекването. Заекването е едно от най-разпознаваемите нарушения по отношения на плавността на речта и лесно може да бъде открито.


Това, което наблюдаваме от началото на пандемията, е, че при малките пациенти на възраст от 5 години, заради промяната в самата структура на обществото и прекалено големия стрес на родителите, се наблюдава повишаване на случаите на заекванe.


При тях по-скоро е израз на психологическа нестабилност от случващото се и те реагират по този начин."

bottom of page