window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page

ЧАТАЛ ПАЗАР - гр. София бул. Самоков 28

Search
  • НЕУДОБНИТЕ

20 май - ден на морето и пчелите


20 май е европейски ден на морето и световен ден на пчелите!


Денят е обявен от Европейския съюз като част от интегрираната морска политика на ЕС, стартирана през 2007 год. Отбелязва се от 2008 год. Главното събитие, свързано с деня, е ежегодната двудневна Конференция "Европейски ден на морето", по време на която морската общност на Европа се среща, за да общува, обсъжда и формира съвместни действия по морските въпроси и устойчивата синя икономика. През 2022 г. Конференцията е на тема „Устойчива синя икономика за зелено възстановяване“ и се провежда в Равена, Италия.


Днес също се отбелязва и световният ден на пчелите. Денят се отбелязва от 2018 г. по инициатива на Словенската асоциация на пчеларите и е одобрен от Общото събрание на ООН на 20 декември 2017 г. с цел да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели.

bottom of page