window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

138 години от битката при Сливница


На днешния ден, преди 138г. започва битката при Сливница - една от най-героичните битки в историята на България, завършила два дни по-късно с победа и решила изхода от Сръбско-българската война.


Битката край Сливница е определяна като бойно кръщение на младата Българска армия. Тя е голямо сражение по време на Сръбско-българската война, водено в района на град Сливница и село Алдомировци, местностите Три уши и Мека црев в периода 5 - 7 ноември 1885 година.


Фронтовата линия при Сливница е разделена на 3 части, а съотношението е 12 000 българи срещу 25 000 сърби. Отрядът на капитан Коста Паница разбива сръбските войски при Ропот и Комщица и навлиза в Сърбия, като с това приключва битката при Сливница. Боеве са прекратени, но завинаги остават във Вазовите стихове .


bottom of page