window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

12 ноември – Световен ден за борба с пневмонията


На 12 ноември се отбелязва Световният ден за борба с пневмонията. Той е въведен от 2009 г. по инициатива на Световната здравна организация, Глобалната коалиция за борба с детската пневмония и 140 неправителствени организации.


Целта е информиране и финансиране в глобален план относно болестта, от която умират най-много деца под 5-годишна възраст в света.


„Пневмонията може да бъде предотвратена и лекувана. За един прекалено дълъг период от време е основна причина за смъртта сред децата в световен мащаб. Знаем какво трябва да направим и сме постигнали изключителен прогрес – но трябва да правим повече като увеличим доказаните решения и осигурим достигането им до всяко дете в нужда“, казва генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун, ръководител на движението „Всяко дете, всяка жена”, което е допринесло с повече от 20 милиарда долара нови пари за здравето на жените и децата и цели да спаси 16 милиона живота до 2015 г.


bottom of page