window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

11 юли: Световен ден на човечеството


Световен ден на човечеството се празнува от 1989 г.

Повод за отбелязването е раждането на 5-милиардния жител на планетата на 11 юли 1987 г.


Първият милиард човечеството е постигнало за 250 000 години. За втория милиард са били необходими само 127 години. До третия е сме чакали 33 години, а за четвъртия - само 14, за петия - 13, а за шестия - 12 години.


През 2011 г., човечеството достига и седмия милиард.


bottom of page