window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

1036 г. от битката при Траянови врата


На 17 август 986 година се състои битката при Траянови врата – най-голямото поражение, което византийският император Василий II претърпява в походите си за покоряване на България.


Последиците от победата оказват силно влияние. Самуил овладява ситуацията и успява да освободи български земи, завзети от Византия в предходните години.


Тези успехи обаче се оказват краткотрайни – няколко десетилетия по-късно България окончателно ще падне под византийска власт.


bottom of page