window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

ЩЕДРОСТ, ОБВИТА В ДОСТОЙНСТВО!


Моят баща купуваше продукти от бедни хора на високи цени, дори да нямаше нужда от тях, дори понякога оставяше по някой лев отгоре. Объркан го попитах защо го прави това. А той ми отговори: "Това е щедрост обвита в достойнство.“

Защо в скъпия ресторант даваме повече отколото са ни поискали, а с дребния производител и с нуждаешите се хора се пазарим, за да дадем по- малко?? Тя го попита: По колко ги даваш яйцата човече? Дятото ѝ отговори: по 25ст. яйцето. Тя му каза: Ще взема 5 за левче или си тръгвам! Дядото ѝ каза: Добре, колкото дадеш, защото не съм продал нито едно яйце днес. Тя взе яйцата и си тръгна с чувството, че е победила. По-късно през деня отиде с приятелка на луксозен ресторант. Когато дойде време за плащане за сметка 82лв, тя даде 100лв и остави рестото.

Защо на нуждаещите се даваме по-малко, а на тези които нямат нужда даваме повече? Защо даваме на богатите повече отколкото са ни искали? - За да изглеждаме също богати ли? Защо сме стиснати към бедните и тези които имат нужда? За да изглеждаме властни ли?

Моят баща купуваше продукти от бедни хора на високи цени, дори да нямаше нужда от тях, дори понякога оставяше по някой лев отгоре. Объркан го попитах защо го прави това. А той ми отговори: “Това е щедрост обвита в достойнство.“

bottom of page