window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Учителска заплата- 3500 лв., средна пенсия 1774


Автор: Адриан Асенов


Учителска заплата - 3500 лв.

Средна пенсия - 1774 лв.

Кебапче - 0.50

Порция агнешко в ресторант - 10 лв.


Това не е фантастика, а данни от документи в България през 1933 г.

На втората снимка е известие за повишаване на заплатата на гимназиална учителка от гр. Пещера за 3500 лв.


Другите две са от реклами на ресторанти, в които четем следните цени:

Ресторант "Америка", Ямбол (на мястото на днешния хотел "Диана палас"):
Агнешко мешено - 10 лв

Бъбрек - 2 лв

Пържола - 2 лв

Шишчета - 2 лв

Дробчета - 1 лв

Сърца - 1 лв

Кюфтенца - 1 лв

Кебапчета - 1 лв

Телешки кебапчета - 0.50 лв

Свински карначета - 1 лв

Вино - в заведението 12 лв, за вкъщи 8 лв.


В рекламата на питиепродавница и гостилница "Златна рибка" информацията е обща и гласи, че най-големият апетит може да се 79 задоволи срещу 10-15 лв.


Акцент и в двете реклами е, че ястията са приготвени с чисто краве масло, характерно за френската кухня.


Справка в Държавен архив - Ямбол показва, че в Държавното агрономство на околийския град Елхово заплатите през март 1933 г. са били следните:


Агроном - 4550 лв

Учителка в земеделско училище - 2950 лв

Специалист - 2950 лв

Администратор - 2350 лв

Техник - 2150 лв

Писар - 2050 лв

В статистическия годишник на Царство България от 1933 г. в раздела за работнически заплати за предходната 1932 г. пише следното:


Брутна ЧАСОВА заплата на работник:


1. Металоработни индустрии:

*минимална - 5.62 (месечна - 944)

*средна - 9.93 (месечна - 1668)

*максимална - 37.50 (месечна - 6300)

2.Кожарство:

*минимална - 2.50 лв

*средна - 9.08 лв

*максимална - 45 лв

3. Тютюневи фабрики:

*минимална - 2.38 лв

*средна - 6.85 лв

*максимална - 40.50 лв


4. Складове за манипулиране на суров тютюн:


Майстори манипулатори:

*миниюална - 7.50 лв

*средна - 16.84 лв

*максимална - 54.29 лв

Общи работници:

*минимална - 1.88 лв

*средна - 4.35 лв

*максимална - 15.71 лв

5. Предене или тъкане на вълна:

*минимална - 1.88 лв

*средна - 6.03 лв

*максимална - 37.50 лв

6. Плетачество/трикотаж/:

*минимална - 1.80 лв

*средна - 4.96 лв

*максимална - 13.75 лв

7. Предене или тъкане на растителни текстилни материали и коприна:

*минимална - 1.88 лв.

*средна - 6.22 лв.

*максимална - 37.50 лв


Средната пенсия през 1932 г е 1774 лв.


Прави силно впечатление разграничението между квалифицирания и нискоквалифицирания труд, като заплащането варира от 6 до 18 пъти.


В едно интервю голямата българска актриса Стоянка Мутафова каза, че в средата на 30-те години се е усещал голям подем в България, почти всички българи, завършили образованието си в чужбина са се връщали в родината и са дали голям тласък в развитието и.

В навечерието на Втората световна война Царство България е водеща икономика на Балканите.


А НАВРЕМЕТО В УЧИЛИЩЕ НИ КАЗВАХА, ЧЕ СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ НИ БИЛ ОСВОБОДИЛ ОТ ТЕЖКО ФАШИСТКО И КАПИТАЛИСТИЧЕСКО РОБСТВО...Учителска заплата - 3500 лв.

Средна пенсия - 1774 лв.

Кебапче - 0.50

Порция агнешко в ресторант - 10 лв.

Това не е фантастика, а данни от документи в България през 1933 г.

На втората снимка е известие за повишаване на заплатата на гимназиална учителка от гр. Пещера за 3500 лв.

Другите две са от реклами на ресторанти, в които четем следните цени:

Ресторант "Америка", Ямбол (на мястото на днешния хотел "Диана палас"):

Агнешко мешено - 10 лв

Бъбрек - 2 лв

Пържола - 2 лв

Шишчета - 2 лв

Дробчета - 1 лв

Сърца - 1 лв

Кюфтенца - 1 лв

Кебапчета - 1 лв

Телешки кебапчета - 0.50 лв

Свински карначета - 1 лв

Вино - в заведението 12 лв, за вкъщи 8 лв.


В рекламата на питиепродавница и гостилница "Златна рибка" информацията е обща и гласи, че най-големият апетит може да се 79 задоволи срещу 10-15 лв.

Акцент и в двете реклами е, че ястията са приготвени с чисто краве масло, характерно за френската кухня.

Справка в Държавен архив - Ямбол показва, че в Държавното агрономство на околийския град Елхово заплатите през март 1933 г. са били следните:

Агроном - 4550 лв

Учителка в земеделско училище - 2950 лв

Специалист - 2950 лв

Администратор - 2350 лв

Техник - 2150 лв

Писар - 2050 лв

В статистическия годишник на Царство България от 1933 г. в раздела за работнически заплати за предходната 1932 г. пише следното:

Брутна ЧАСОВА заплата на работник:

1. Металоработни индустрии:

*минимална - 5.62 (месечна - 944)

*средна - 9.93 (месечна - 1668)

*максимална - 37.50 (месечна - 6300)

2.Кожарство:

*минимална - 2.50 лв

*средна - 9.08 лв

*максимална - 45 лв

3. Тютюневи фабрики:

*минимална - 2.38 лв

*средна - 6.85 лв

*максимална - 40.50 лв

4. Складове за манипулиране на суров тютюн:

Майстори манипулатори:

*миниюална - 7.50 лв

*средна - 16.84 лв

*максимална - 54.29 лв

Общи работници:

*минимална - 1.88 лв

*средна - 4.35 лв

*максимална - 15.71 лв

5. Предене или тъкане на вълна:

*минимална - 1.88 лв

*средна - 6.03 лв

*максимална - 37.50 лв

6. Плетачество/трикотаж/:

*минимална - 1.80 лв

*средна - 4.96 лв

*максимална - 13.75 лв

7. Предене или тъкане на растителни текстилни материали и коприна:

*минимална - 1.88 лв.

*средна - 6.22 лв.

*максимална - 37.50 лв

Средната пенсия през 1932 г е 1774 лв.


Прави силно впечатление разграничението между квалифицирания и нискоквалифицирания труд, като заплащането варира от 6 до 18 пъти.В едно интервю голямата българска актриса Стоянка Мутафова каза, че в средата на 30-те години се е усещал голям подем в България, почти всички българи, завършили образованието си в чужбина са се връщали в родината и са дали голям тласък в развитието и.


В навечерието на Втората световна война Царство България е водеща икономика на Балканите.


bottom of page