window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Това ли е новият спасител в политиката?


На политическата сцена е на път да се появи нов спасител.


Кой е той вижте в следващото видео:bottom of page