window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page

ЧАТАЛ ПАЗАР - гр. София бул. Самоков 28

Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Столичният зоопарк с нови попълнения


Столичният зоопарк с нови попълнения. От петък в на територията му се помещава двойка персийски леопарди Надир и Зара. Те са в категория "Застрашен вид" в Световната червена книга. Зоологическа градина - София ги е получила по линия на Европейската програма за застрашени видове с цел размножаване.


От зоопарка, се надяват животните да се възпроизведат, за да могат да бъдат включени за спасяване на вида на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите.


Персийският леопард е най-едрият подвид на леопарда в света. Популацията му намалява все повече. Днес в природата са останали около 1 300 индивида. Основните заплахи за персийските леопарди са бракониерството и преследването от човека, загубата на местообитание, безпокойство и военните конфликти в ареала му.

bottom of page