window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Спират парното на софиянци


"Топлофикация София" ще спре парното на софиянци постепенно. Това ще случи до 30 април, съобщават от дружеството. Те напомнят на битовите клиенти, кога могат да заявят дата за по-ранно спиране на отоплението.


За целта трябва да посетят най-близкия център за обслужване на клиенти, да попълнят заявление и да представят решение от общото събрание на етажната собственост за по-ранно спиране.


Детските градини, училищата и здравните заведения, също могат да заявят по-рано изключване на парното. Достатъчно е директорът/управителят да изпрати писмено заявление в обслужващия ги топлорайон или в Централно управление на дружеството.

bottom of page