window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Св. Татяна


На днешната дата 12 януари почитаме светата мъченица Татяна живяла в Рим в първата половина на III век по времето на император Александър Север. Баща й бил висш сановник в империята.


Татяна млада станала християнка и като дякониса помагала както в богослуженията с четене и пеене, така и в грижите за бедните и болните.


Благородният й произход и пламенната ревност, с която тя изпълнявала задълженията си в християнската община на столицата, отредили на Татяна видно място сред християните.


Младата жена служила с голямо себеотрицание и проповядвала учението на Иисус Христос. И макар сам императорът да не преследвал християните, управителят на Рим Улпиан започнал гонение. Тогава заедно с други вярващи в Христос била заловена и Татяна. След поредица жестоки изтезания била обезглавена през 226 г.


Днес имен ден имат жените с име Таня и Татяна. Според националната статистика 39 064 жени честват този празник през 2020 г.


bottom of page