window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

св. Спиридон Чудотворец


На днешната дата 12 декември - в България почитаме св. Спиридон. Той се тачи като закрилник на занаятчиите – обущари, тухлари, грънчари, бакърджии и др.


Според народните предания, св. Спиридон бил кондурджия (обущар), затова и до днес работещите в обувната промишленост и обущарите почитат деня му. Празник имат и други занаяти – шивачи, абаджии, бакърджии, дюлгери, керемидари и тухлари. Св. Спиридон е и покровител на конете и едрия добитък.


Спиридон Чудотворец е един от великите светии и чудотворци от 4 век. Роден е на островКипър по време на царуването на Константин Велики. Станал епископ в кипърския градТримитунт, участвал в първия вселенски събор в Никея. Според житието му, изхранвал сиромаси и бедняци и приемал много странници в дома си. Излекувал императорКонстанций II от тежка болест.


В живота си е сторил много добри дела за християнската вяра, да разберат хората нейната доброта и човечност, да повярват в силата на Христовата вяра, която помага и закриля. Точно колкото добър и човечен бил Спиридон и помагал на бедните и попадналите в беда, точно толкова смайващи били и чудесата, с които се прославил. Разказват, че на прочутия Никейски събор, в разгара на люти дебати, Спиридон, за да убеди опонентите си, стиснал керемида в ръка. От единия й край излязъл огън, от другия потекла вода.bottom of page