window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

св. Сава (Савинден)


На днешната дата 5 декември празнуват именниците Елисавета, Сава, Савина, Съби, Събка, Съботин, Съботина, Славка, Славомир, Славчо, Сафка, Слави, Светослав, Светослава, Десислав, Десислава.


В източноправославната църква, този ден е посветен на светец мъж – Свети Сава, посветил живота си в служба на бога и построил с наследството си няколко манастира и болници.


В българските представи, Сава е жена – светица, сестра на Варвара и Никола, покровителка на чумата, макар че в отделни райони на страната честват празника като на светец – мъж, покровител на вълците (вълчи пастир).


В някои райони празнуват Савинден и в чест на мъртвите. Жените приготвят варено жито и го раздават на гробището за помен.


Преди изгрев слънце жените, които не могат да заченат, пресяват брашно през наопаки обърнато сито. А най-старата жена в дома нарежда: “Обърни, чедо, ситото, че да ти се обърне корема.” и вярват, че след като раздаде омесения и опечен обреден хляб на кръстопът, до годината ще добие рожба.


За здраве и плодородие жените раздават и питки. В същото време обредите “закрилят” стопаните от вредоносното действие на злите сили.


Митологията представя Св. Сава като брат на Св. Варвара (почитана ден преди него) и на Св. Никола (почитан ден след него). Свети Сава в народните вярвания е по-добрия, той винаги върви след Варвара и я моли да не пуска от ръкава си ледени зърна по нивите. Двата подготвят празника на Св. Никола, затова се казва: “Варвара вари, Сава пече (меси), Никола гости гощава”.bottom of page