window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Световен ден на риболова!


Neudobnitebg.com честити празника на всички, които обичат да ловят риба.


27 юни е официалната дата за честване на Световния ден на риболова от 1985 г. по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена през месец юли на предходната 1984 година.


В България представители на спортния и любителския риболов отбелязват празника, както подобава – с масови посещения на язовирите, реките и черноморското крайбрежие, водени от надеждата, че този ден е специален и ще им поднесе като дар най-добрия улов за годината.
bottom of page