window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Световен ден на радиото


На днешната дата 13 февруари отбелязваме Световния ден на радиото.

На тази дата през 1946 година за първи път „гласът“ на Обединените нации прозвучава в ефира на радиото на ООН.

По инициатива на ЮНЕСКО датата 13 февруари е приета и се отбелязва в цял свят като Денят на радиото.

Световния ден на Радио има за цел да се повиши информираността за значението на радио, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио и подобряване на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и телевизионни оператори.


bottom of page