window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Световен ден на кръводарителяНа 14 юни се отбелязва Световния ден на кръводарителя. Целта на инициативата е да повиши информираността на хората за необходимостта от безопасна кръв за спасяване живота на нуждаещите се и да се изрази дълбока благодарност към хората, които доброволно и безвъзмездно даряват кръв.


Фокусът на тазгодишната кампания на Световната Здравна организация (СЗО) е върху кръводаряването за спешни случаи, при внезапно възникнали кризи или извънредни ситуации.


По данни на Организацията всяка година животът и здравето на повече от 250 милиона души са засегнати от извънредни ситуации. През последното десетилетие природни бедствия са причинили над 1 милион смъртни случая.


Предизвиканите от човека въоръжени конфликти, големи производствени аварии, пътнотранспортни произшествия и други генерират значителни необходимост от животоспасяващо лечение. Преливането на кръв е основен компонент на спешната медицинска помощ.bottom of page