window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Световен ден на здравето


На 7 април отбелязваме Световния ден на здравето и професионален празник на всички, които работят в областта на хуманната медицина. Празникът се отбелязва от 1948 г. по инициатива на Световната здравна организация, а в България се чества и като Ден на здравния работник от 1964 година.


Световната здравна организация е създадена в Женева през 1948 г., като към 2022 г. в нея членуват 194 държави. Правителства, неправителствени организации и специализирани организации на ООН работят съвместно по програми за решаване на общи за човечеството здравни проблеми. Глобалните инициативи приканват всички - от световните лидери до гражданите - да се фокусират върху международно значими здравни предизвикателства. Празникът има за цел да насочи вниманието към глобален здравен и социален проблем, който засяга цялото общество. Тази година мотото е Нашата планета, нашето здраве и акцентира върху климатичните промени и тяхното отражение върху здравето и благосъстоянието на хората по света.


Инфографиката представя статистически данни за достъпа до здравни услуги и профилактиката на някои рискови фактори за социалнозначими заболявания в България.

Честит празник!

bottom of page