window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Световен ден на донорите на стволови клетки


Световният ден на донорите на стволови клетки се отбелязва на 19 септември, като израз на благодарност към всички донори на стволови клетки по света.


След първата трансплантация на стволови клетки през 50-те години на миналия век над един милион пациенти са били трансплантирани поради различни видове рак на кръвта и други хематологични заболявания.


Често трансплантацията, използваща здрави клетки от донор или единица кръв от пъпна връв, може да бъде единственият шанс за излекуване. Когато в семейството няма подходящ донор, неродственият донор, който може да е от другия край на света, може да се окаже най-подходящ за пациента.


Световният регистър WMDA прави възможно сътрудничеството и глобалния обмен на информация. В международен план това силно сътрудничество е помогнало на стотици хиляди пациенти.
bottom of page