window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Световен ден на добротата


На днешната дата 13 ноември светът отбелязва Международния ден на незрящите и Световния ден на добротата.


Двата дни са съвместени на една дата не случайно, а защото са свързани по между си. Слепите хора се нуждаят от подкрепата на зрящите, а зрящите добри хора винаги изпитват вътрешна потребност да помагат на нуждаещите се.


Международният ден на слепите хора е обявен от ООН през 1946 г. за 13 ноември- рождената дата на френския благородник Валентин Аюи, който полага основите за световното обучение на слепите и основава в Париж първия в света интернат за слепи.


Отбелязването на 13 ноември, като Световен ден на добротата е свързано с това, че на този ден през 1998 г. в Токио е открита първата конференция на Световното движение за доброта. Според изследванията на психолози колкото повече добри постъпки върши човек, толкова по-щастлив се чувства. Учени са на мнение, че тези, които дават ежедневно израз на своята благодарност, се чувстват много по-добре физически и изпитват вътрешна удовлетвореност и хармония. Така че бъдете добри и щастливи!

bottom of page