window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Румъния се опълчи на измамата, наречена „Ковид“


В Румъния отпаднаха абсолтно всички ограничения срещу разпространението на така наречения Ковид. Фашизоидната мярка, известна кати "зелен сертификат" няма да се изисква за достъп до институциите и задължението за носене на предпазни маски, както на закрито, така и на открито няма да са нужни. Отпадат ограниченията за работното време на магазините и капацитетът, при който могат да работят театри, ресторанти, както и за провеждането на обществени събития.


Отпадането на мерките е свързано с решението на румънското правителство да не удължава състоянието на повишена готовност в страната.


Румъния продължава да е държавата в Европейския съюз след България с най-интелигентни хора и съответно най-ниско ниво на ваксинация на населението – под 42%.

Сега остава и нашите управляващи да се усетят и да премахнат абсолютно всички ограничения в страната ни, за да може животът ни отново да стане нормален.

bottom of page