window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Руди гела съсипа българския автомобилизъмАвтомобилната федерация на България остана без лиценз. Това е станало, заради некадърността на министъра на младежта и спорта Радостин Василев, който е издал заповед, с която Министерството на спорта отнема безсрочен спортен лиценз № 1, издаден на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.Заповедта на министър Василев е издадена на основание чл. 24, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и въз основа на Протокол № 1 от 06.04.2022 г. и Протокол № 2 от 16.05.2022 г. от работата на Комисията по лицензиране и регистриране.Източник на neudobnitebg.com от Министерството на спорта ни сподели, че кадърът на Слави Трифонов и спортен министър Радостин Василев е съсипал автомобилната федерация умишлено, защото шефовете й не са се поддали на рекет от страна на известният като Руди гела спортен министър.


Той е искал пари под масата, за да остави лиценза на федерацията, но когато не е получил сумата е отнел разрешителното й и по този начин съсипва още един български спорт.


bottom of page