window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Резил за ПП! Не са изълнили половина от мерките в Плана за 2022 г.


Последното редовно правителство, в което главна роля имаше партия "Продължаваме промяната" се е издънило много сериозно.


Служебното правителство прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.


Изпълнените мерки са 139 от общо включените 213 в Плана за миналата година. Процентът неизпълнени в срок мерки е 34.7%, докато за 2021 г. той бе 36.3%. Неизпълнените мерки се прехвърлят в Плана за 2023 г. със срок за изпълнение до 31 януари 2023 г.


За приоритетно разглеждане Министерският съвет изпрати в 48-то Народно събрание 16 законопроекта, които са включени в Плана, но не са изпълнени в заложените срокове.


41 от неизпълнените мерки са свързани със стартирали процедури за нарушение по Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението им България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на ЕС, констатирани от Европейската комисия в рамките на 36 процедури.


В доклада са посочени 15 невъведени директиви на ЕС в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец ноември 2022 г., които ще бъдат включени в предстоящото т.нар. Табло на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard). Националният дефицит в Таблото ще бъде 1,8 % (18 директиви от 2018), тъй като три директиви бяха нотифицирани след крайната дата, до която службите на ЕК взимаха предвид направени нотификации (11 декември 2022 г.).


За да се преодолее дефицита следва да се предприемат спешни действия за финализирането на процеса на разработването на необходимите проекти на нормативни актове, както и за решаването на координационните проблеми между компетентните ведомства, включително и на политическо ниво, посочват от МС.


През 2023 г. ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС в Плана за действие за 2023 г.


bottom of page