window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Професионален празник на работещите в затворите


Днес своя професионален празник отбелязват работещите в системата на главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието. Обявен е с Решение 862/15 декември 2006 г. на Министерския съвет. Отбелязва се в деня на подписване на Привременните правила за учредяване на затворите – 29 януари 1879 г.


ГД „Изпълнение на наказанията“ е специализирана административна структура, която обезпечава управлението на унифицирана система за изпълнение на наказанията и е основана на ефективни професионални стандарти. Тази система осигурява контрол върху поведението на задържаните с мярка за неотклонение и на осъдените на лишаване от свобода или пробация.


bottom of page