window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Почитаме свети Лаврентий


На днешната дата 10 август отбелязваме деня на Св. Лаврентий – закрилник на готвачите.


Поради тази причина е избрана и тази дата за професионален празник на готвачите.


Св. Лаврентий е живял в Древен Рим и е бил закрилник на готвачите, учениците и младежите.


Той е един от седемте дякони, убити по време на гоненията на император Валериан.


Римският префект поискал от него да даде на империята съкровищата на църквата. Измолвайки тридневен срок, Лаврентий раздал почти цялото църковно имущество на бедните.


На третия ден отишъл при префекта, заедно с тълпа от просяци, сакати, слепи и болни, казвайки: "Това са истинските съкровища на Църквата".

bottom of page