window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Отново вкараха Ковид истерията у нас


Ковид - измамната агитация у нас се завърна и продължава с всичка сила. Точно в средата на лятото и средата на юли месец на почти 40 градуса отново е започнал у нас да вирее вирусът, който "изби множество хора и всички трябва да започнем да носим маски и скафандри".

Естествено последното изречение е иронично и то навързва като есенция изказвания на здравния инпектор Ангел Кунчев, който едва не умря от бустерна доза ваксина, както и на други здравни "светила". Така че пропагандата продължава и вижте какви мерки ни е подготвил шефът на столичната районна здравна инспекция.

Със заповед на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев от утре - 19 юли за един месец се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област София – считано от 19.07.2022 г.


Новите мерки включват задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, Център за спешна медицинска помощ, Столична регионална здравна инспекция,специализираните институции запредоставяне на социални услуги, аптеки, оптики идрогерии.


Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м, хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване.


Заповедта на Столичното РЗИ включва още - работа от разстояние (надомна), при възможност, провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за Covid -19, както и за други остри заразни болести.


Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за Covid-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.


Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област София-град.


Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Столична РЗИ пред Административен съд София - град по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта. Това се казва в Заповедта на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев.


Същевременно от Министерството на здравеопазването съобщават, че 9 области в страната са на етап 1 според Националния оперативен план за справяне с пандемията от Covid-19.


Всички останали са на етап 0. След проведено днес заседание на ведомствения пандемичен комитет в Министерството на здравеопазването става ясно още, че към момента в интензивни отделения в болниците в страната са настанени 33-ма пациенти с Covid -19. Епидемичната обстановка на този етап остава спокойна, посочват от МЗ.


В няколко социални домове в страната са регистрирани огнища на Covid-19, като най-засегнати от новата вълна са възрастните хора.


По данни на Националния център по заразни и паразитни болести 14-дневната заболяемост от Covid-19 в страната към 17 юли е 165 на 100 хил. души.


Създадена е организация при необходимост лечебните заведения в страната да бъдат снабдени с достатъчно количества лекарства за лечение на коронавирусната инфекция, e решено още на ведомствения пандемичен комитет.

bottom of page