window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Отбелязваме голям църковен празник


Днешният 24 октомври е голям църковен празник, ознаменуващ едно огромно знамение, осъществено от Пресвета Богородица. Това е мотив да отидем в черква и да благодарим на Божията майка за милостивото ѝ сърце и безкрайните ѝ грижи за нас.


Историята споделя, че през 1688 година Евфимия, сестрата на Московския патриарх Йоаким, се разболяла и легнала на смъртен одър. Въпреки че заболяването ѝ било нелечимо, дамата пренебрегнала телесните премеждия и не престанала да се моли на Богородица. Една заран, след продължителна и изтощителна молитва, болната Евфимия чула гласа на Пресвета Богородица.


Тя ѝ се явила, с цел да ѝ каже, че в Преображенския храм има икона, която се назовава „ Радост на всички скърбящи “ („ Всех скорбящих наслада “). Дева Мария поръчала на болната Евфимия да повика свещеника от храма, който да донесе тази икона.


След като отслужи водосвет, заболяването на Евфимия ще изчезне. След това изцерената трябвало да споделя на всички за чудотворната икона и да популяризира милостта на Иисус Христос.


Чудното излекуване на болната Евфимия станало тъкмо на 24 октомври. Затова празникът се празнува до ден днешен във възхвала на Пресвета Богородица и Иисус Христос. Наричаме го Света Богородица – Всех скорбящих наслада.


bottom of page