window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Нови промени при пенсионирането през тази година


Най-изстрадалата част от българското население - пенсионерите ще бъдат подложени на нови мъчения. От тази година ще има нови промени при пенсионирането на нашите майки и бащи, баби и дядовци.


Възрастта на всяко осигурено лице, което е навършило възрастта по чл. 68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и което ще има право на допълнителна пенсия при пенсиониране от универсален пенсионен фонд за 2022 г. ще бъде 61 години и 10 месеца за жените /стаж от 36 години и 2 месеца/ и 64 години и 5 месеца за мъжете /стаж от 39 години и 2 месеца/.


Това посочват експертите от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.


В зависимост от натрупаните средства по осигурителната партида за целия период на осигуряване, бъдещите пенсионери имат право на няколко вида на изплащане на средствата при пенсиониране от УПФ – допълнителна пожизнена пенсия за старост, разсрочено изплащане и еднократно изплащане.


Ако ви предстои да навършите възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд и искате да се информирате за вида на пенсионното плащане и прогнозния размер на вашата допълнителна пожизнена пенсия или разсрочено изплащане се обърнете към пенсионноосигурителното дружество, където се осигурявате.


"

bottom of page