window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Нинова източила държавата с близо половин милион лева?


Председателят на БСП и бивш министър на икономиката Корнелия Нинова е ощетила страната ни с близо половин милион лева. Това се разбра от информация от служебното министерство на икономиката, което сезира КПКОНПИ за конфликт на интереси при началника на кабинета на Корнелия Нинова в подопеченото й ведомство по време на управлението на "Продължаваме промяната".


Сигналът е свързан с това, че Нинова и един от най-приближените й хора са сключвали договори без търг и конкурс с една и съща адвокатска кантора. Става дума за над над 400 000 лв., съобщават от самото министерство след извършена проверка.


Според прессъобщението на ведомството, налице е сигнал, че един от съдружниците в тази адвокатска кантора е в пряка роднинска връзка с началника на кабинета на Корнелия Нинова.


Министерството обаче не уточнява за кой от началниците на кабинета на Нинова става дума, тъй като тя имаше два кабинета. Калоян Методиев оглавяваше кабинета й в Министерство на икономиката и индустрията, а Ели Спасова беше начело на кабинета й като вицепремиер в Министерския съвет.


"Налице е сигнал, че един от съдружниците в тази адвокатска кантора е в пряка роднинска връзка с началника на кабинета на Корнелия Нинова. Допълнително са налице твърдения, че същата адвокатска кантора представлява предходния министър на икономиката и индустрията в личните ѝ съдебни спорове. Поради тази причина Министерството на икономиката и индустрията сезира Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, за да се провери налице ли е конфликт на интереси.


Следва да се проучи дали началникът на кабинета на вицепремиера по икономически въпроси (в периода декември - август 2022 г.) в Министерски съвет, е в пряка роднинска връзка с един от съдружниците в адвокатската кантора и дали това обстоятелство е повлияло на избора при предоставянето на услуги от държавата", посочват от служебното ръководство на министерството.


От министерството на икономиката уточняват, че проверката продължава и няма да бъде сезирана само КПКОНПИ. Договорите за адвокатски услуги са били сключвани от различни дружества в системата на Министерството на икономиката и индустрията с една определена юридическа кантора. По-голяма част от договорите са подписани в периода юни - август, на принципа на прякото договаряне, а при много от тях са заложени сериозни клаузи за неустойки при предсрочно прекратяване.


"Проверката продължава, като ще се сезират и други проверяващи органи, за да се установи на какво основание един и същ изпълнител е избиран от мнозинството от дружествата в системата на Министерството на икономиката и индустрията и как е бил защитен държавният интерес при сключване на договори за абонамент без насрещна услуга или при 100% авансово плащане", добавят оттам.


Проверката е показала, че от 13 проверени дружества към този момент, в 7 от тях има сключени договори със същата адвокатска кантора. Прави впечатление, че държавните компании са възлагали множество договори с този изпълнител, като е възможно целта да е била сумите да се раздробят, за да не привличат вниманието на проверяващите. Общо 16 договори са били сключени за правна помощ по конкретни казуси. Сумата на тези договори е около 180 хил. лв. и голяма част от тях са изплатени изключително бързо. Има случай на сключен договор за 36 000 лв., който е бил на 100% авансово платен.


Заедно с това е стартирана практика, която ощетява държавния интерес. Със същата адвокатска кантора са били сключвали договори за абонамент. По силата на тези контракти държавата е плащала за услугите на адвокатската кантора, независимо дали е извършвана работа или не.


Три дружества в системата на Министерството на икономиката и индустрията са поели подобно задължение, като общата сума е около 20 000 лв. на месец или близо четвърт милион на година. Следва да се отбележи, че тези договори са юридически издържани, но отворен остава въпросът каква услуга са получавали насреща дружествата срещу платените средства.


Обобщената информация показва, че за няколко месеца, една определена адвокатска кантора е генерирала договори за над 400 хил. лв. само в системата на МИИ. Мнозинството от тях са сключени от Държавната консолидационна компания и дъщерните ѝ дружества.


Начинът на действие на предприятията, които по едно и също време "откриват" тази кантора и започват да сключват сходни договори, при които целта изглежда, е била да се платят възможно най-много пари за най-кратко време, налага да се продължи проверката и от други специализирани органи, посочват от Министерството на икономиката и индустрията.bottom of page