window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Не ми пука за кралицата...


Националните телевизии не спряха да ни занимават с кралицата на Англия няколко часа, а накрая дори спряха своята програма, за да обявят смъртта на един чужд държавник. Помните ли в някоя чужда телевизия да се е случвало нещо подобно, когато почина Жельо Желев например?

bottom of page