window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Не забравяйте да смените часа!


Българи, не забравяйте да си смените часа! Тази вечер в 3.00 часа сутринта в събота срещу неделя минаваме към лятно часово време и трябва да изместим стрелките с час напред. Така денонощието на 27 март се скъсява с един час, а това означава, че ще спим с час по-малко.


Предимството на лятното часово време е, че денят става по-дълъг и се стъмва по-късно. В нашата страна сменяме времето за 43-та поредна година.

bottom of page