window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

НЕЗАВИСИМИ ЛИ СМЕ ДНЕС?


Независими ли сме днес? Този въпрос си задаваме все по-често на днешната дата 22 септември, когато Независимостта на страната ни е обявена през 1908 година в град Търново, в “ църквата „Свети Четиридесет мъченици“.Така България отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, която и се налага от великите европейски сили с Берлинския договор.


На този ден българският княз приема титлата „цар“.


Независимото Царство България е признато от Великите сили през 1909 година.


Обявяване на независимостта се случва в нощта срещу 22 септември, когато министър-председателят посреща княз Фердинанд I на военния параход „Хан Крум“ край Русе. Оттам цялото българско правителство и князът поемат към Търново.


На гара Две Могили в царския влак премиерът Александър Малинов написва манифеста за независимостта, под който се подписват цар Фердинанд и министрите.


С провъзгласяването на независимостта са създадени предпоставките и за освобождаване на последните останали под османска власт български земи в Тракия и Македония.


bottom of page