window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Народното събрание ще заседава извънредно във вторник


Народното събрание се събира извънредно във вторник.


В дневния ред е предвидено избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.


Ще бъде изслушана и служебния министър на финансите Росица Велкова за изпълнението на бюджета за тази година, проектът за Бюджет 2023 и финансирането на бюджетния дефицит.


bottom of page