window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Министър подарява 1 милиард на арестувания Велико Желев? (видео)


В близки приятелски отношения ли са спалият в ареста шеф на фирмата "Хидрострой" Велико Желев и служебният регионален министър Иван Шишков?


Бил ли е в кабинета му в сградата на МРРБ? Защо му е дал 1 милиард лева за строителството на пътната отсечка между Русе и Велико Търново, като му е дал над 105 милиона аванс за път, който няма разрешение за строеж и одобрен инвестиционен проект?


Тези и други въпроси зададе Неизбежния Николай Караколев на министър Иван Шишков.bottom of page