window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Международен ден на правото да знам


Решението за създаването и утвърждаването на 28 септември като специален ден за застъпниците за свобода на информацията е взето в последния ден от международната работна среща „Прилагане на законодателството за достъп до информация.


Съдебни практика“, проведена на 26-28 септември 2002 г. в София. В нея участват представители на неправителствени организации, работещи в областта на достъпа до информация от 15 страни – Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Индия, Латвия, Македония, Мексико, Молдова, Румъния, Словакия, САЩ, Унгария и Южна Африка, както и представители на международни организации, работещи в тази област.


На 28 септември 2002 г. е учредена и Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, на която Програма Достъп до Информация (ПДИ) е съосновател и член. Членовете на новоучредената мрежа приемат меморандум за целите и начина на нейната работа. С цел утвърждаването и популяризирането на стандартите в областта на свободата на информация членовете на мрежата решават да отбелязват 28 септември като Международен ден на правото да знам.bottom of page