window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Международен ден на пострадалите от ваксиниНа днешния ден 3 юни отдаваме почит пред жертвите на бездушието, безотговорността, умишленото поддържане на неинформираност или едностранчива такава от страна на системата, съчетани с наложени задължения. Да почетем многото осакатени, увредени до живот или убити от ваксини деца и големи, и мъката на техните семейства.


Много детска и родителска болка остават нечути от държава, институции иексперти. За сметка на това родителите непрекъснато чуват едно и също – „не е отваксината“, „съвпадение е по време“, „случайност“, „от храната е“, „генетично е“,„настинало е“… Само и само здравните специалисти да не признаят писменотова, което в други страни не е тема табу Прекалено много „случайности“, твърдемного „съвпадения по време“, безкрайно много премълчани истини.


Родителите съвестно са изпълнили нарушаващото човешките права, Конституция иевропейски конвенции задължително ваксиниране, държава и институциибезсъвестно не поемат отговорността си към тях, произтичаща от вмененотозадължение. Неизмеримо много човешки трагедии на болни мъничета и отчаяни семейства.


Извървели дълъг път, блъскайки се в непробиваеми стени от безразличие,високомерие и фалш, попадайки между обикновени хора с подобна на тяхната съдбакато последна инстанция, майките и бащите примиренчески изливат мъката си, вечебез някакви очаквания. Това причинява системата и статуквото. И ние не трябва даспираме да се борим срещу несправедливостта, за да можем да се наречем Човеци ида направим този свят по-добър. Защото това е нашият свят и не искаме никой дастрада заради друг, който безотговорно го е задължил да използва стока, за която него е уведомил какви поражения би могла да причини на деца и големи, за да направисвоя избор.


Пожелаваме много сила на пострадалите семейства, желаем от все сърце дечицатада имат шанс да оздравеят и пътят им през живота да е лек. Също да знаят, че не сасами и винаги ще имат подкрепата на обикновените хора, които няма да се примирятс абсурдите, бездушието и безотговорността на системата.

bottom of page