window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Международен ден на момичетата


На днешната дата 11 октомври се отбелязва Международния ден на момичетата.


Целта е да се насърчи овластяването и защитата на човешките права на представителките на нежния пол.


Мотото на деня за тази година е "Моят глас, нашето равностойно бъдеще.


bottom of page