window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Международен ден на жертвите на робството


На днешната дата 23 август отбелязваме Международния ден на жертвите на робството и неговата забрана.


Денят е избран по повод на въстанието на робите в Санто Доминго на 22-23 август 1791 г.


Движението против робството започва също от древността, но придобива нов тласък от края на осемнадесети век, когато завършва с премахването на робството в повечето страни по света, но не без силна съпротива (Гражданската война в САЩ).


Въпреки че е осъдено от древни времена, много време минава преди да бъде премахнато, като днес то е официално забранено във всички държави по света след влизане в сила на Международния пакт за граждански и политически права.


bottom of page