window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА!

За първи път осми март е отбелязан като Ден на жената на 28 февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Американската социалистическа партия. Възникването на идеята за честване на международен ден на жената е следствие от бурната индустриализация и икономическа експанзия в началото на двадесети век, която поражда протести, насочени към подобряване на условията на женския труд и прекратяване на трудовата експлоатация на деца.


През 1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март да стане Международен ден за правата на жените. В дългата си история до днес празникът се утвърждава като форма на международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения и правата на жените.


След падането на Берлинската стена в страните от бившия социалистически блок, сред които е и България, празникът се превръща в център на множество бурни публични дискусии, чийто спектър от мнения се простира от крайното му отрицание до безрезервното му приемане.


Като общобългарски празник Осми март започва да се празнува след 9 септември 1944 г. След 1960 г. честването взема особено широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти, като Ден на жената и на майката.bottom of page