window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Международен ден за борба с множествената склероза


На днешния 25 май отбелязваме Международния ден за борба с множествената склероза. Тя е тежко хронично заболяване на главния и гръбначния мозък, което поразява сравнително млади хора.


Неяснотата по много въпроси за възникването и механизмите на развитие на заболяването, трудностите в диагностиката в ранни стадии, разнообразието от клинични варианти на протичане с бърза инвалидизация, отсъствието на ефективни методи за лечение, включили изучаването на множествената склероза в кръга на най-актуалните задачи на съвременната медицина.


Освен това множествената склероза е един от най-сложните комплексни и глобални медико-социални проблеми. По данни на европейски и американски организации множествената склероза е най-скъпо струващото (изчислено на базата на един болен в течение на живота) за държавата и частните застрахователни компании хронично неврологично заболяване.


Абсолютното лидерство на множествената склероза по този показател е свързано с ранното начало на заболяването, значителната продължителност на живот на пациентите, високата цена на съвременните методи за диагностика и лечение.


При множествената склероза се нарушава целостта на обвивката на нервните влакна в гръбначния и главния мозък.


Това става, защото главният компонент в тези обвивки – миелинът, е атакуван и „изяждан” от клетките на собствената имунна система на човека. Намаляването на количеството на миелина води до това, че се влошава придвижването на нервните сигнали и постепенно, но неравномерно се нарушават всички процеси, управлявани от централната нервна система. Например най-забележимият симптом е нарушаването на движението.


Независимо от ясната причина за болестта остава неизвестно какво именно предизвиква разрушаването на обвивките. Причинно-следствена връзка на множествената склероза с някакви други състояния не е открита, съществуват само корелации между различни рискови фактори и честотата на заболяване.


Въпреки значителните постижения на науката в последните години прогресът в лечението на множествената склероза не удовлетворява пациентите. Това стимулира учените да обръщат повече внимание на диетата, начина на живот, вредните навици, които теоретично могат както да влошават, така и да подобряват протичането на множествената склероза.

bottom of page