window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

КОРУМПИРАН ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯТ СЪД? (ВИДЕО)


Корумпиран ли е българският съд и каква е причината от години така наречените десни либерални сили да окупират правораздаването в България?


Ще понесат ли своята отговорност Лозан Панов, Христо Иванов, Надежда Йорданова, Стела Кацарова и всички други замесени в делото на една българка, живееща в Германия, вижте сега:bottom of page