window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page

ЧАТАЛ ПАЗАР - гр. София бул. Самоков 28

Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Колко пари получават депутатите на месец (видео)
Ново повишение на депутатските заплати, след което те ще получават над 10 000 лева с всички придобивки - пари за сътрудници, представителни, командировъчни, комисии, стаж и всичко друго.


Неизбежния Николай Караколев попита депутати от всички партии в парламента- трябва ли постоянно да се повишават заплатите им и не трябва ли да бъде приет Закон, с който да бъдат намалени или поне замразени възнагражденията им.bottom of page