window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Истината за Стефан Янев (видео)


В следващото видео ще видите интересна информация за бившия служебен премиер Стефан Янев.


Неизбежния Николай Караколев ще му зададе въпроси относно позицията му за еврото, мнението му за ЕС и НАТО и други.


Гледайте!bottom of page