window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Есента настъпи при нас


Астрономическата есен през 2023 година настъпва на 23 септември в 9:50 часа българско време.


Есен настъпва само при нас в северното полукълбо, а в държавите на юг от екватора настъпва пролет.


На 23 септември настъпва есенното равноденствие. Денят и нощта са приблизително еднаква продължителност, като нощта се увеличава все повече, а денят намалява.


Астрономическата есен през 2022 година свършва на 22 декември в 5:27 часа българско време.

22 декември е денят на зимното слънцестоене, когато денят е най-кратък в годината.


Астрономическа есен в България през следващите години.

Астрономическа есен през 2024 година настъпва на 22 септември в 15:43 часа и свършва на 21 декември в 11:20 часа.


Астрономическа есен през 2025 година настъпва на 22 септември в 21:19 часа и свършва на 21 декември в 17:03 часа.


Астрономическа есен през 2026 година настъпва на 23 септември в 3:05 часа и свършва на 21 декември в 22:50 часа.

bottom of page