window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Едва 0.05 % от украинците у нас са започнали работа


Десетки видове социални и икономически помощи получават украинците, които са настанени в безплатни хотели у нас. Държавата им предлага и работа, но едва 308 души от 68 669, които са в България са започнали на трудовия пазар.

Тази данни даде за news.bg Николета Абрашева от Оперативната координационна група (т.нар. Кризисен щаб), която се управлява от полк. Валери Рачев. На практика в България има един нов град с размера на Велико Търново, който се състои от украински бежанци, отчита Абрашева.


Към момента има списък на портала на Министерски съвет с лекари, които предоставят безплатна медицинска помощ, различни НПО също помагат със здравна и правна помощ. Има съпричастност от българския народ - от обикновения човек до лекари и адвокати, които предлагат подпомагане на бежанци, казаха още от Щаба.

bottom of page