window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Европейски ден на езиците


На 26 септември отбелязваме европейския ден на езиците.


Бордът за езикови ресурси е управляващ орган за проекта „Координиране на езикови ресурси“, стартирал по Работна програма 2014 г. за сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа.


Целта на проекта е да идентифицира и събере подходящи езикови ресурси на всички официални езици в Европейския съюз и асоциираните към Механизма за свързване на Европа страни за целите на новата платформа за машинен превод CEF.AT.


Експертите в Борда за езикови ресурси ще съдействат за идентифициране на езикови данни и преводни текстове, които да отразяват националната специфика, с цел адаптиране на системата за автоматичен превод CEF.AT към публичната администрация в европейските страни.


В Европейската координационна служба за езикови ресурси (European Language Resources Coordination – ELRC) участват експерти от Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език при БАН и от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


По повод 26 септември – Европейския ден на езиците – това съобщение се разпространява във всички държави от Европейския съюз. Точно преди три години, на 26 септември, Мрежата за върхови постижения META-NET разпространи съобщение за Белите книги, което бе отразено в много европейски медии и разтревожи обществеността. (Българските медии бяха едни от най-активните в Европа – 54 публикации от общо 588.)


Белите книги от поредицата „Европейските езици в дигиталната епоха“ предупреждават за оцеляването на езиците (особено на по-малките) в условията на съвременната технологична революция. Единният цифров пазар – част от стратегията на Европейската комисия за развитието на Европа до 2020 г. – е многоезиков. За повечето езици в Европейския съюз липсват езикови технологии, които да улесняват функционирането на трудовия пазар, обществения живот и търговията.


Възможно ли е така ценното езиково многообразие на Европа да се превърне в препятствие, което затруднява свободния обмен на информация или възпрепятства достъпа до услуги, възможностите за бизнес, работа и обществена подкрепа?


Езиковите бариери издигат сериозни, макар и невидими, граници за новоизграждащия се единен цифров пазар. Средните и малките предприятия формират 99% от европейския бизнес, но едва 7% от тях успяват да продават продуктите и услугите си отвъд националните граници (Why we need a digital single market). 90% от всички европейски потребители предпочитат да използват информация в интернет на собствения си език (Евробарометър 313: Аналитичен доклад за езиковите предпочитанията на онлайн потребителите).


Следователно, осигуряването на достъп до информация на различни езици може да донесе значителни ползи както за икономиката, така и за обществото. Според последни изчисления пълноценното функциониране на единния цифров пазар може да донесе увеличение на икономическия ръст с близо 340 милиарда евро, стотици хиляди нови работни места и жизнено общество, основано на знанието.

bottom of page