window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Димитровден е!


На 26 октомври отбелязваме големия празник Димитровден. Той е приет за ден на строителя. Днес празнуват всички строители, архитекти, проектанти, инженери и всички, които са ангажирани в сферата на строителството.


Денят на строителя e избран да се чества на Димитровден по стара традиция. Възтановяването по случай честването му е обявено с решение на Министерския съвет 1133/17 октомври 1996 г. Тогава е завършване и разплащане за сезонната работа, към която преди е спадало и дюлгерството.


За покровителството на Свети Димитър си съперничат гърци, българи, сърби, руси. Предполага се, че е бил проконсул на Солун и е загинал мъченически за Христовата вяра на 26 октомври 306 г.

bottom of page