window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Ден на българския адвокат


На днешната дата 22 ноември отбелязваме Деня на българската адвокатура. На тази дата Петото Народно събрание приема първия Закон за адвокатите в България, създал предпоставки за изграждане на Съвет на адвокатите.


Автор на Закона, както и на Българската Конституция, е д-р Константин Стоилов. 22 ноември се отбелязва като професионален празник с решение на Висшия адвокатски съвет от 26.02.2005 г.


bottom of page