window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Ден на българската дипломатическа служба


На 19 юли отбелязваме деня на българската дипломатическа служба, утвърден с резолюция на министъра на външните работи от 21 юли 1999 г. На тази дата през 1879 година е издаден указ на Княз Александър Първи, с който се назначават първите български дипломатически представители в чужбина.


Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович са изпратени да защитават българските интереси в Цариград, Букурещ и Белград. В периода от 1879 до 2003 година българските дипломати научават тънкостите на дипломацията предимно в чужди дипломатически школи.


През септември 2003 година с постановление на Министерски съвет е създаден Дипломатическият институт към министъра на външните работи. Създаването на българска дипломатическа школа цели въвеждането на стандарти в дипломатическата професия, по които да бъдат подготвяни служителите на българската дипломатическа мисия.


Освен обучителна структура за действащи и начинаещи дипломати, институтът е и център за стратегически изследвания в областта на международните отношения, като по този начин подпомага българските държавни институции.институт дипломация 19 юли българска дипломатическа служба.


bottom of page